.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

                       Formulář pro odstoupení od smlouvy  

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:
David Sázel,
se sídlem Příkazy 147, 78333 Příkazy,
IČO 76668096, Dič 8604085841

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:Číslo objednávky (nepovinné, pro rychlejší vyřízení požadavku):Datum objednání (*)/datum obdržení (*):Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:Adresa spotřebitele/spotřebitelů:Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):Datum:(*) Nehodící se škrtněte.