.

Jak reklamovat?

Jak na reklamace - reklamační řád

Toto je reklamační řád firmy: Zdravoslav., se sídlem: Příkazy 147, PSČ: 78 333, IČO: 76668096, DIČ: CZ8604095841

 

Jak postupovat v případě reklamace

Snažíme se zajistit, aby všechny zásilky byly doručeny v perfektním stavu. Ve svém moderním skladu využíváme vhodný obalový materiál, systém kontroly kvality zboží, a také provádíme kontrolu hmotnosti každého balíku. Přesto, pokud byste přesto nebyli s doručeným zbožím spokojeni nebo pokud dojde k poškození zásilky, prosíme, řiďte se následujícími pokyny

 

1. Reklamační postup pro poškozené nebo neúplné zásilky při doručení

Při převzetí zásilky pečlivě zkontrolujte integritu přepravního obalu ze všech stran.

V případě, že objevíte poškození obalu, které není projevem jeho protržení nebo otevření, pořiďte fotografii poškozené části a toto poškození ihned zaznamenejte do předávacího protokolu přepravce.

Pokud máte důvod se domnívat, že obsah zásilky je neúplný nebo poškozený kvůli protrženému či otevřenému obalu, okamžitě toto podezření sdělte doručovateli a společně sepište záznam o poškození. Takovou zásilku nepřebírejte. Bude vrácena přepravci a my vám bezodkladně zašleme náhradní zásilku.

Tímto krokem je reklamace automaticky zahájena. 

 

 2. Reklamace poškozené nebo neúplné zásilky až po převzetí

Pokud zjistíte, že je obsah zásilky neúplný nebo poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, tak si stáhněte formular-reklamace a ten vyplňte dle instrukcí.

Poškozenou zásilku nafoťte následujícím způsobem. Vyfoťte:

krabici, ve které zásilka dorazila, včetně etiket a štítků

celý obsah zásilky po jejím otevření

reklamované produkty zblízka

Vyplněný reklamační formulář spolu s fotkami zašlete na email: info@zdravoslav.cz
Naše reklamační oddělení Vás poté kontaktuje s návrhem řešení reklamace.

V případě reklamace celé objednávky nám zásilku neprodleně zašlete zpět na naši provozovnu:
Firma Zdravoslav, Příkazy 147, PSČ: 783 33.

 

3. Reklamace zásilky, u které došlo k záměně zboží

Vyplňte reklamační formulář a vyfoťte zásilku stejným způsobem, jako je popsáno výše. Vše zašlete na email: info@zdravoslav.cz Naše reklamační oddělení vás poté kontaktuje s návrhem řešení.

Jako zákazník berete na vědomí, že v případě reklamace související s jakostí produktů jste povinni vrátit prodávajícímu minimálně 90% obsahu suroviny v konkrétním balení k senzorickému posouzení. V případě vrácení menšího množství obsahu nebude reklamace uznána.

1. Při uplatnění reklamace od nás obdržíte prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení - reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu je uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

2. Reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

3. Pokud jste spotřebitelem, pak náklady, které vynaložíte na reklamaci, vám proplatíme (vezměte na vědomí, že vám proplatíme nejnižší možné náklady). O proplacení těchto nákladů nás požádejte bez zbytečného odkladu, nejdéle do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace.

4. Zašleme vám písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Poslední aktualizace reklamačního řádu: 5.2.2024

Zdravoslav.cz se sídlem: Příkazy 147, PSČ: 783 33, IČO: 76668096, DIČ: CZ8604095841