.

Para ořechy – je nutný BIO certifikát?

Pěstování para ořechů se v ničem nepodobá pěstování jiných druhů ořechů. Co je na nich tak mimořádné? Para ořechy nejsou sbírány na komerčních plantážích, ale přímo z amazonského pralesa. Je v takové situaci potřebný certifikát BIO?

V tomto článku najdete:

  • Co je certifikát BIO?
  • Co jsou para ořechy?
  • Kde rostou para ořechy?
  • Jak se sbírají para ořechy?
  • Zpracování para ořechů

Co je certifikát BIO?

Produkt s certifikátem BIO, tj. s populárním listkem na obalu nebo přípisem „BIO“, „Organický“, „100% Přírodní“, je produktem, který byl vyroben přirozeným způsobem. Pro nás je to informace, že ořechy, obiloviny, sušené plody splňují řadu norem a požadavků, které zaručují, že jejich produkce nebo pěstování je prováděno metodami co nejvíce bezpečnými pro životní prostředí. To také znamená, že během pěstování nebyly použity žádné syntetické pesticidy a umělá hnojiva a samotné rostliny rostly v maximální symbióze s přírodou. Pokud produkt splňuje všechny tyto normy a projde procesem certifikace, může být na jeho obalu použito označení BIO. Para ořechy nemusí mít na obalu vždy toto označení. Znamená to, že nerostly v ekologických podmínkách a během pěstování byly použity pesticidy? Samozřejmě, že ne. Proč? Protože jejich způsob pěstování zcela odpovídá tomu, co chápeme pod pojmem pěstování v souladu s rytmem přírody.

Co jsou para ořechy?

Amazonské ořechy, známé také jako para ořechy, jsou plody stromu Bertholletia excelsa, který se vyskytuje v tropických lesích horního povodí Amazonky. Tento strom roste hlavně v Bolívii a v západních a severních státech Brazílie a v Peru. Tyto stromy mohou dosáhnout výšky až 50 metrů, což je řadí mezi nejvyšší druhy stromů v amazonském pralese. Mohou přežít a plodit pouze v ekosystému džungle.

Ačkoli mají para ořechy typicky brazilský název, jejich největším světovým exportérem je Bolívie, která zajišťuje asi 50 % celosvětové produkce. Brazílie je druhým největším producentem, od kterého pochází asi 40 % para ořechů.

orzechy brazylijskie łuskane bez skorupek

Kde rostou para ořechy?

To, co odlišuje para ořechy od jiných ořechů produkovaných a exportovaných na světový trh, je jedinečný a neobvyklý způsob pěstování. Para ořechy totiž nerostou na komerčních plantážích, ale jsou sbírány z přirozených oblastí deštného pralesa. Vzhledem k tomu, že lidé nezasahují do procesu růstu para ořechů, je velikost sklizně v daném roce závislá na podmínkách panujících v džungli. Příkladem může být rok 2017, kdy se sklizeň para ořechů snížila přibližně o 70 % ve srovnání s rokem 2016. Důvod? V důsledku menších srážek se velikost sklizně drasticky snížila, což se promítlo do nárůstu ceny para ořechů na světě.

O výsadbu nových stromů se také stará příroda, konkrétně hlodavci agouti z Jižní Ameriky. Agouti, kteří vypadají trochu jako velké, bezocasé veverky, jsou jako jedni z mála živočichů schopni rozlousknout tvrdou skořápku amazonských ořechů pomocí svých dláto-podobných zubů a dostat se k chutnému středu. Po uspokojení hladu hlodavci zakopávají zbývající semena a na mnohá z nich zapomenou. Semena mohou zůstat v zemi roky, čekající na ideální podmínky ke klíčení a vzrůstu nového para ořechu.

zwierzę agouti

Opylování rostlin probíhá také přirozeným způsobem. Pomáhají v tom včely (Euglossini), které navštěvují kvetoucí para ořechy, aby sbíraly nektar a přenášely pyl z jednoho stromu na druhý, opylují květy a pomáhají stromům ve výrobě semenných lusků.

Jak se sbírají para ořechy?

Plody para ořechů, které rostou na stromech, vůbec nepřipomínají ty, které nakonec vidíme na obchodních pultech. Vzhledem připomínají kokos a jejich skořápky mají obvykle průměr 10 až 15 centimetrů. Uvnitř půlměsíčních slupek rostou ořechy (semena) zabalené v hnědé kůži. V každém takovém „kokosu“ se obvykle nachází 18 až 20 ořechů. Od prosince do března začínají ořechy padat ze stromů.

Sběrem ořechů se zabývají obyvatelé okolních vesnic nazývaní castañeros. V těchto oblastech se sběrem para ořechů živí nejen celé rodiny, ale i vesnice. Castañeros se během sběru obvykle přesouvají do amazonského pralesa, kde si budují tábory a putují rozsáhlými oblastmi džungle v hledání para ořechů. Sběrači para ořechů jsou vyškoleni v oblasti podpory udržitelného a odpovědného využívání zdrojů deštného pralesa.

Každý „kokos“ otevírají mačetou, umisťují semena do pytlů a převážejí je do zpracovatelských zařízení v okolních městech, kde jsou ořechy kontrolovány z hlediska kvality, následně oloupané a sušené.

Vzhledem k tomu, že se sběrem ořechů zabývá značný počet obyvatelstva těchto oblastí, bylo nutné zajistit, aby sběr nenarušoval přirozený ekosystém lesa a zároveň přinášel předpokládané zisky. S myšlenkou na intenzifikaci sběru a zároveň ochranu lesů byla v prosinci 2001 v Brazílii založena Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre). Cooperacre sdružuje 25 družstev a sdružení rozmístěných ve více než 10 obcích ve státě Acre a jejím úkolem je organizace práce více než 1800 sběračských rodin v regionech Alto Acre, Baixo Acre a Purus. Produkty Cooperacre, především para ořechy, jsou certifikovány jako zcela ekologické produkty, bez jakýchkoli toxinů, což zaručuje důvěryhodnost a poptávku hlavních světových potravinářských průmyslů.

Zpracování para ořechů

Ve zpracovatelském zařízení para ořechy ve skořápkách procházejí řadou procesů a kontrol, které zajišťují eliminaci produktů nízké kvality. Nejprve jsou kontrolovány na přítomnost plísní, poté rychle sušeny při teplotě 131 °C a následně podrobeny testu vlhkosti. V další fázi zpracování jsou ořechy (stále ve skořápkách) vařeny v páře pod tlakem 40 psi po dobu 10 sekund za účelem čištění a sterilizace vnějších vrstev. Poté jsou ořechy loupané a tříděné, vybírají se pouze exempláře splňující všechny normy kvality. Po fázi třídění a podrobení přesným chemickým testům na přítomnost aflatoxinů jsou ořechy váženy, testovány na vlhkost a znovu tříděny. Všechny ořechy jsou podrobeny konečné dekontaminaci parou (48 sekund při teplotě 177 °C) před ochlazením a finálním testem na přítomnost mikroorganismů a aflatoxinů.

Takto připravené ořechy jsou zabaleny do vakuových sáčků a ponechány na paletě po dobu dvou až tří dnů, aby se zkontrolovalo, zda do nich nepronikl vzduch. Pokud se vzduch nedostal dovnitř, kartony jsou uzavřeny a utěsněny lepicí páskou a připraveny k odeslání. V této formě jsou posílány do světa.

Jak je vidět, v celém procesu pěstování a výroby para ořechů nejsou používány žádné chemické látky ani konzervační látky. Para ořech je 100% přírodní produkt - BIO. To vyplývá ze specifik jeho pěstování a zpracování, které se v velké míře opírají o přírodní procesy.